Taakstraf voor belastingambtenaar voor aftrek van niet-gedane giften

Datum: 6 augustus 2020

X werkte bij de Belastingdienst en was belast met het controleren van aangiften IB van mensen die daarin giften aan de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) hadden opgegeven. Zo ook de aangifte van de heer A. X had bij de aanslagregeling IB over 2012 en 2013 van X kwitanties opgevraagd, beoordeeld en geaccordeerd. X werd strafrechtelijk vervolgd omdat hij wist dat de door A ingediende donatieformulieren vervalst waren en hij de formulieren toch had geaccepteerd en de aangiften IB had goedgekeurd en ook zelf in zijn aangifte IB 2012 een aftrek van € 2.000 aan giften aan de IUE had opgevoerd die hij niet daadwerkelijk had gedaan. De penningmeester van IUE had in het onderzoek Bear Creek 3 verklaard over de bij de IUE bestaande praktijk waarbij giftenkwitanties werden verstrekt tegen betaling van een percentage van het op de kwitantie vermelde bedrag. Het OM eiste een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De strafkamer van Rechtbank Rotterdam besliste dat X niet kon worden gestraft voor het opzettelijk voorhanden hebben van vervalste geschriften, omdat hij de te beoordelen dossiers kreeg toebedeeld en zelf geen invloed had op welke donatieformulieren hij onder zich zou hebben. De strafrechter veroordeelde hem wel voor belastingfraude met zijn eigen aangifte. Hij had misbruik gemaakt van het belastingsysteem door ten onrechte een bedrag aan giften op te geven, waardoor hij te weinig IB had betaald. Hiermee had hij de Belastingdienst, en dus de samenleving, financieel benadeeld. De Rechtbank vond een taakstraf van 40 uur passend, maar verlaagde die tot 30 uur wegens overschrijding van de redelijke termijn omdat vanaf de inverzekeringstelling van X op 28 december 2016 en het eindvonnis een periode van drieënhalf jaar lag.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 25-09-2020