Heffingskorting niet uitbetaald aan echtgenote in Marokko

Datum: 6 juli 2020

Mevrouw X woonde in Marokko en genoot geen Nederlands inkomen. Haar echtgenoot Y woonde in Nederland en ontving wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg zij de algemene heffingskorting uitbetaald, omdat zij had gekozen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Met ingang van 2015 was die regeling afgeschaft en kreeg mevrouw X de heffingskorting niet meer uitbetaald. Zij kon niet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige omdat zij niet in een andere EU-lidstaat of EER-staat, Zwitserland of op de BES-eilanden woonde. De inspecteur legde nihilaanslagen IB op voor 2015 en 2016. Hof Den Bosch stelde de inspecteur in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant in het gelijk. Op fiscaal gebied moest aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid worden gelaten bij de beantwoording van de vraag of gevallen als gelijk moesten worden beschouwd en zo ja, of een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestond om die gevallen niettemin in verschillend te regelen. Inwoners van Marokko waren in juridische zin niet vergelijkbaar met inwoners van de EU, de EER, Zwitserland en de BES eilanden. Marokko was geen lidstaat van de EU en met Marokko waren ook geen verdragen gesloten waarin verkeersvrijheden waren geregeld. Het Hof verwierp ook het beroep van mevrouw X op het non-discriminatiebeginsel van artikel 25 van het belastingverdrag met Marokko. Die bepaling zag op gelijke behandeling van onderdanen die overigens verkeerden in dezelfde omstandigheden. De vergelijking moest daarom worden getrokken met een onderdaan van Nederland die inwoner van Marokko was en geen inkomen in Nederland had en die een echtgenoot had die inwoner van Nederland was en hier voldoende belasting was verschuldigd. Een dergelijke onderdaan van Nederland zou volgens het Hof ook niet in aanmerking komen voor uitbetaling van de heffingskorting. Het Hof verklaarde het hoger beroep van mevrouw X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.