Correctiebeleid € 450-grens bij navordering ook na gebruik rechtsmiddelen

Datum: 26 juni 2020

X ontving navorderingsaanslagen IB van € 942 over 2014 en € 1.032 over 2015 omdat hij volgens de inspecteur ten onrechte specifieke zorgkosten in aftrek had gebracht. X maakte bezwaar en verstrekte informatie over zijn zorgkosten. De inspecteur verklaarde het bezwaar gegrond en verminderde de navorderingsaanslagen tot bedragen die lager waren dan € 450. Rechtbank Den Haag was het daarmee eens, waarop X in hoger beroep ging. Uit het correctiebeleid van de Belastingdienst bleek volgens X dat het na te vorderen bedrag hoger moest zijn dan € 450 voordat een navorderingsaanslag werd opgelegd. Hof Den Haag was het daar niet mee eens. Volgens het Hof kon in de door de inspecteur overgelegde notitie "correctiebeleid versie 2.1" van 30 maart 2011 niet een goedkeuring kon worden gelezen die inhield dat ingeval het nagevorderde bedrag door vermindering bij uitspraak op bezwaar of anderszins uitkwam onder de grens van € 450, die navorderingsaanslag moest worden vernietigd. X ging in cassatie. De Hoge Raad besliste dat in de in de notie opgenomen achtergronden van het beleid om navorderingsaanslagen tot een bedrag van niet meer dan € 450 niet op te leggen, naar voren kwam dat navordering in dergelijke gevallen niet passend werd geacht vanuit een tweeledig perspectief, te weten het perspectief van een doelmatige belastingheffing door de inspecteur en dat van daaraan meewerkend gedrag van belastingplichtigen. Een redelijke uitleg bracht dan volgens de Hoge Raad mee dat er geen aanleiding was om verschil te maken tussen het geval waarin de inspecteur een navorderingsaanslag van niet meer dan € 450 oplegde en het geval waarin een navorderingsaanslag door aanwending van een rechtsmiddel werd verlaagd tot een bedrag van niet meer dan € 450. De tekst en de strekking van de notitie bevatten volgens de Hoge Raad geen aanknopingspunten om aan te nemen dat was beoogd het geval waarin een navorderingsaanslag door gebruikmaking van een rechtsmiddel werd verlaagd tot een bedrag van niet meer dan € 450 uit te sluiten van het in de notitie vermelde beleid. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van X gegrond en deed de zaak zelf af. De Hoge Raad vernietigde de navorderingsaanslagen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 04-12-2020