Hypotheekrente op tijdens uitzending aan stiefzoon en vriendin in bruikleen gegeven woning niet aftrekbaar

Datum: 2 juni 2020

Mevrouw X verhuisde in 2015 samen met haar echtgenoot in het kader van een uitzending door het ministerie van Defensie naar Curaçao, waar zij en haar partner in een huurwoning gingen wonen. Aansluitend werd zij per 1 oktober 2018 uitgezonden naar Aruba. Haar stiefzoon (geboren in 1994) en zijn vriendin (geboren in 1995) mochten gedurende haar buitenlandplaatsing in de woning verblijven. De met hen gemaakt mondelinge afspraken van 31 augustus 2015 werden op 24 september 2017 in een bruikleenovereenkomst op schrift gesteld. Daarin stond dat sprake was van een tijdelijke ingebruikgeving waarvoor geen vergoeding was verschuldigd tot 7 december 2018 met een eventuele verlenging tot 7 december 2019 bij een verlenging van de buitenlandplaatsing. De gebruikers mochten de woning gebruiken om werkzaamheden te verrichten als gastouder, zij hoefden geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de woning te verrichten en alle kosten die zij maakten voor het gebruik van de woning waren voor eigen rekening. De gebruikers moesten ook een deugdelijke inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de looptijd van de overeenkomst. In haar aangifte IB 2015 claimde mevrouw X aftrek van € 7.524 aan hypotheekrente, maar Hof Den Bosch was het met Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de inspecteur eens dat er geen plaats was voor aftrek omdat de woning niet meer kwalificeerde als een eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001. Het Hof verwierp de stelling van mevrouw X dat sprake was van een kraakwachtsituatie als bedoeld in het kraakwachtarrest van 7 juni 2013. Daarvan was alleen sprake als de overwegende beweegreden voor het aangaan van een bruikleenovereenkomst lag in de wens om inbraak en/of kraak te voorkomen. Volgens het Hof was het hoofdmotief van mevrouw X juist om haar stiefzoon en de vriendin huisvesting te verlenen, met de niet-ondenkbare wens om de woning niet onbeheerd achter te laten, maar die was van bijkomende aard.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 03-07-2020