Overzicht fiscale wetsvoorstellen 2020 en 2021

Datum: 19 mei 2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben het volgende overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd met de maatregelen en de wetsvoorstellen die naar verwachting zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021 en een geactualiseerd overzicht van de fiscale wetsvoorstellen die nog in 2020 worden ingediend:
Overzicht maatregelen Belastingplan 2021

 • Technische aanpassing begrip "inrichting" in afvalstoffenbelasting.
 • Overgangsrecht NSW 1928 voor aanpassing voorwaarden NSW-landgoederen.
 • Verhogen effectief tarief innovatiebox van 7% naar 9%.
 • Aanscherpen renteaftrekbeperking ter voorkoming van belastingontwijking in specifieke gevallen.
 • Aanpassen heffingsmoment aandelenoptierechten voor startups.
 • Aanpassen van de korting op de bijtelling (zonder begrenzing) voor zonnecelauto’s.
 • Verduidelijken afdrachtvermindering S&O ter zake van publieke kennisinstellingen.
 • Verduidelijken mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen.
 • Reparatie niet-beoogde wijziging eigenwoningforfait uitzendregeling.
 • Aanpassen postcoderoosregeling in de energiebelasting.
 • Verduidelijken kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • Verlengen tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (afhankelijk van onderzoek).
 • Aanpassen overgangsregeling levensloopregeling.
 • Belastbaar feit BPM van moment van tenaamstelling naar moment van inschrijving.
 • Schijfgrenzen en tarieven BPM voor 2021 tot en met 2025 aanscherpen.
 • Aanpassen aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten na arrest Hoge Raad.
 • Regeling in de energiebelasting voor walstroom.
 • Vrijstelling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS).
 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting.
 • Tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Overzicht fiscale wetsvoorstellen voor heel 2020

 • Wetsvoorstel hardheidsaanpassing Awir (mei 2020)
 • Wetsvoorstel Implementatie Richtlijn e-commerce (juni 2020)
 • Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV (juni 2020)
 • Wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Vpb (zomer 2020)
 • Wetsvoorstel CO2-heffing industrie
 • Belastingplanpakket 2021
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.