Inkomen uit via Airbnb verhuurd tuinhuis bij eigen woning volgens A-G belast in box I

Datum: 19 mei 2020

Mevrouw X verhuurde het tuinhuis bij haar eigen woning via onlineplatform Airbnb aan toeristen. In 2015 werd het tuinhuis in totaal 21 dagen verhuurd. Zij ontving daarvoor € 3.564 aan huuropbrengsten. De inspecteur stelde dat op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001 een bedrag van (70% van € 3.564=) € 2.494 aan huuropbrengsten tot het belastbaar inkomen uit werk en woning behoorde. Mevrouw X ging in beroep. Rechtbank Noord-Holland was het met haar eens dat het tuinhuis een aanhorigheid was van de eigen woning en dat artikel 3.113 Wet IB 2001 niet van toepassing was omdat die bepaling alleen gold voor de tijdelijke verhuur van de gehele woning. De inspecteur ging in hoger beroep, maar Hof Amsterdam stelde hem in het ongelijk. Aangezien de heffing over de tijdelijke verhuur van artikel 3.113 betrekking had op de eigen woning van artikel 3.111, lid 1, Wet IB 2001, en het in het kader van Airbnb-activiteiten verhuurde tuinhuis daar niet toe behoorde, waren de inkomsten uit die verhuuractiviteiten volgens het Hof geen belastbare inkomsten uit eigen woning. Het tuinhuis behoorde volgens het Hof wel tot de grondslag van het inkomen uit sparen en beleggen. De staatssecretaris ging in cassatie. Advocaat-Generaal (A-G) Niessen heeft naar aanleiding hiervan een conclusie genomen. De A-G is van mening dat het tuinhuis deel blijft van de eigen woning omdat ook sprake is van tijdelijke verhuur in de zin van artikel 3.113 Wet IB 2001. Verder is het volgens de A-G in overeenstemming met de ratio van de artikelen 3.111, lid 7, en 3.113 Wet IB 2001 om ook de kortstondige verhuur van delen van de eigen woning aan te merken als tijdelijke verhuur. De tekst van de wet dwingt volgens hem niet tot een andere lezing. Hij concludeert dan ook dat de verhuurde delen van de eigen woning aangemerkt blijven als eigen woning en dat de inkomsten uit verhuur van delen van de woning op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001 zijn belast.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.