Bouwstenen voor toekomstig belastingstelsel

Datum: 18 mei 2020

Het ministerie van Financiën heeft samen met andere departementen onderzoek gedaan naar de vraag hoe we het belastingstelstel beter en toekomstbestendig kunnen maken. Het gaat om 11 onderzoeken aan de hand van 7 knelpunten in het huidige belastingsysteem. Dit heeft geleid tot 169 bouwstenen waaruit politieke partijen kunnen kiezen. De 7 knelpunten zijn:
1. Steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden.
2. Het stelsel raakt uitgewerkt.
3. De opkomst van flex- en platformeconomie vraagt om aanpassing van wet en uitvoering.
4. De ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel.
5. Het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger.
6. De schade aan klimaat en gezondheid wordt onvoldoende beprijsd.
7. De afname van de effectiviteit van nationale belastingheffing.
De bouwstenen zijn ingedeeld naar de volgende onderwerpen:

 • Syntheserapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
 • Nederlandse Belastingmix
 • Belasten van inkomsten uit box I
 • Het belasten van inkomsten behaald uit de deel- en kluseconomie
 • Belasten van (inkomen uit) aanmerkelijk belang
 • Belasten van vermogen
 • Fiscale vergroening en grondslagerosie
 • Gezondheidsgerelateerde belastingen
 • Belastingheffing in Europa
 • Herziening gemeentelijk belastinggebied
 • Vereenvoudiging belastingstelsel
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.