Bij illegaal verblijf in Nederland alleen recht op IB-deel heffingskorting

Datum: 26 maart 2020

De IND wees in juni 2014 de IND verlengingsaanvraag voor een verblijfstitel van de Pakistaanse mevrouw X af. Zij verbleef daarna samen met haar echtgenoot Y en hun drie kinderen in Nederland. In haar aangifte IB 2015 gaf zij een verzamelinkomen van nihil aan en claimde zij recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting van € 1.175. De inspecteur beperkte de algemene heffingskorting tot € 269, te weten het IB-deel. Mevrouw X ging in beroep, maar Rechtbank Noord-Holland volgde het standpunt van de inspecteur dat mevrouw X geen recht had op de premiedelen van de gecombineerde heffingskorting. Mevrouw X ging in hoger beroep. Hof Amsterdam verklaarde het hoger beroep ongegrond, omdat mevrouw X in 2015 niet rechtmatig in Nederland verbleef. Zij was daarom in 2015 op grond van artikel 10, lid 2, Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 niet verzekerd voor de volksverzekeringen en dus volgens artikel 6, lid 1, Wfsv niet premieplichtig voor de volksverzekeringen. Zij had daarom alleen recht op het IB-deel van de heffingskorting.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.