Diensten van zelfstandig werkzame homeopaat vrijgesteld van BTW

Datum: 24 maart 2020

Mevrouw X was zelfstandig werkzaam als homeopaat, een paramedisch beroep. Zij was niet BIG-geregistreerd, maar zij was wel geregistreerd bij de Nederlandse orde van alternatieve genezers (NOAG), een door een zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Zij beschikte ook over de Aa-licentie die de NOAG verstrekte aan therapeuten die volledig geschoold waren. Mevrouw X voldeed in verband met haar werkzaamheden als homeopaat voor het eerste kwartaal van 2019 € 324 aan BTW, maar stelde in beroep dat haar diensten waren vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet OB. Zij wees daarvoor op een besluit van 29 maart 2016 waarin stond dat de BTW-vrijstelling van toepassing was als de betreffende medische beroepsbeoefenaar een gezondheidskundige dienst verrichtte die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau was als een gezondheidskundige dienst van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. Rechtbank Noord-Nederland besliste dat mevrouw X had aangetoond dat zij het vereiste kwaliteitsniveau bezat. Zij beschikte over de hoogste licentie van de NOAG die alleen aan volledig geschoolde therapeuten werd verstrekt én de NOAG had verklaard dat zij beschikte over de kennis, opleiding en ervaring overeenkomend met een HBO-bacheloropleiding. Zij beschikte ook over medische basiskennis, en meer of andere eisen werden volgens de Rechtbank in het besluit niet gesteld. De diensten van mevrouw X waren volgens de Rechtbank vrijgestelde diensten en zij had ten onrechte BTW voldaan. De Rechtbank verklaarde het beroep van mevrouw X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.