Langer uitstel voor vervullen eisen lage WW-premie

Datum: 23 maart 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf werkgevers eind 2019 voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten die onderdeel zijn van de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Niet alle werkgevers waren in staat om vóór 1 januari 2020 een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum voor al hun vaste werknemers in hun loonadministratie op te nemen. Vanwege de impact van het coronavirus is deze termijn met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020. Voor werknemers die op of na 1 januari 2020 in dienst zijn genomen, moet het arbeidscontract meteen schriftelijk worden vastgelegd. Verder komt er een aanpassing van de maatregel die geldt voor meer dan 30% overwerk bovenop de contracturen. Deze bepaling, die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen, kan tot onbedoelde effecten leiden voor werkgevers, bijvoorbeeld in de zorg en bij supermarkten. Daar is door het coronavirus juist veel extra werk. De invulling van deze aanpassing gebeurt zo spoedig mogelijk.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.