Pensioenaanspraak door onzakelijke lening volledig belast

Datum: 14 februari 2020

X was DGA van bouwbedrijf BV A. Per 1 januari 2006 werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid van geruisloze terugkeer uit de BV. De bij BV A opgebouwde pensioenvoorziening werd ondergebracht in de daarvoor opgerichte pensioen-BV B. Gelijktijdig daarmee verkreeg BV B een vordering op X (de "terugkeer-lening"). Begin 2015 sloot X voor € 50.000 aan nieuwe leningen af bij BV B. De vordering van BV B op X bedroeg op 31 december 2015 in totaal € 364.622. BV B had op dat moment geen liquide middelen. De inspecteur stelde primair dat X gelden had onttrokken aan pensioen BV-B. Subsidiair stelde hij dat sprake was van onzakelijke leningen. Beide standpunten leidden er volgens de inspecteur toe dat sprake was van een gedeeltelijke afkoop van de pensioenverplichting waardoor de waarde in het economisch verkeer van de totale aanspraak van € 349.363 in 2015 tot het belastbaar loon van X behoorde. De inspecteur corrigeerde de aangifte IB 2015 van X en bracht daarbij € 69.872 aan revisierente in rekening. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat X onvoldoende verhaalsmogelijkheden bood ten tijde van het aangaan van de nieuwe leningen in 2015. De persoonlijke financiële positie van X was dermate zwak dat een reële kans op terugbetaling ontbrak. Volgens de Rechtbank zou een onafhankelijke derde niet onder dezelfde voorwaarden dergelijke leningen aan X hebben verstrekt. X had volgens het Hof over de gelden beschikt in zijn hoedanigheid van rechthebbende op de pensioenaanspraak. BV B had feitelijk met het verstrekken van de geldbedragen een deel van het pensioen uitgekeerd aan X. BV B kon hierdoor gezien haar financiële positie niet langer aan haar verplichtingen voldoen. X had volgens de Rechtbank een bedrag genoten waartegenover een verlies aan pensioenrechten stond en dan was er sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.