Belastingdienst mocht stukken met ondergrenzen voor controle geheimhouden

Datum: 11 februari 2020

In de beroepszaak tegen de navorderingsaanslag IB 2015 met vergrijpboete vroeg X de Rechtbank om de inspecteur een bijlage bij zijn verweerschrift in ongeschoonde vorm te laten verstrekken. De geheimhoudingskamer van Rechtbank Noord-Holland stelde voorop dat de Belastingdienst op grond van het beginsel van "fair trial" de grootst mogelijke terughoudendheid moest betrachten bij het geheimhouden van delen van op de zaak betrekking hebbende stukken voor de belanghebbende. Geheimhouding was alleen gerechtvaardigd als de door de inspecteur voor geheimhouding aangevoerde redenen aanzienlijk zwaarder wogen dan het belang van X bij onbeperkte kennisneming van (delen van) de op de zaak betrekking hebbende stukken. De toets of daarvan sprake was, moest per stuk of per onderdeel van een stuk aan de hand van de motivering van de inspecteur plaatsvinden. Daarbij moest telkens worden beoordeeld of de bekendmaking aan de wederpartij van het betreffende stuk de inspecteur zodanig in zijn procespositie zou benadelen dat de beperkte kennisname ervan was gerechtvaardigd. Ook moest er in verband met de op grond van artikel 6 EVRM te waarborgen rechten rekening mee worden gehouden dat een vergrijpboete was opgelegd. De geheimhoudingskamer stelde vervolgens vast dat de betreffende bijlage een ambtsedige verklaring was waarin twee bedragen waren weggelakt. Die bedragen waren de ondergrenzen die werden gebruikt voor de bepaling van het wel of niet nader onderzoeken van een aangifte. Deze ondergrenzen werden nog altijd gebruikt en bevatten dus controlestrategische informatie. Het openbaar maken van deze ondergrenzen kon volgens de geheimhoudingskamer tot gevolg hebben dat indieners van aangiften hierop in verkeerde zin inspeelden en zo foutieve aangiften indienden die onder de gestelde grenzen bleven. Het belang van een effectieve controlestrategie vond de geheimhoudingskamer in dit geval zwaarder wegen dan het belang van X bij integrale kennisneming van de bijlage. Geheimhouding van deze bedragen was daarom gerechtvaardigd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.