Met pas in bezwaarfase toezenden zaakstukken geen procesbelang geschaad

Datum: 4 november 2019

X was eigenaar van een bedrijfsgebouw waarin hij een kinderdagverblijf exploiteerde.
De gemeente Hattem had de WOZ-waarde daarvan voor het jaar 2017 vastgesteld op € 454.000, maar X verdedigde een WOZ-waarde van € 326.000 en stelde dat de gemeente niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken had overgelegd omdat het taxatieverslag en het hoorverslag ontbraken. Hof Arnhem-Leeuwarden was het met X eens dat de gemeente de hoorplicht heeft had geschonden door het taxatierapport en het hoorverslag niet te overleggen. Het Hof verbond hieraan geen gevolgen omdat X over de beide stukken beschikte omdat deze hem in de bezwaarfase waren toegezonden. X had bovendien pas op de zitting bij het Hof gesteld dat niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken waren overgelegd, zodat de gemeente niet in de gelegenheid was om de stukken alsnog in te brengen. Het Hof vond verder van belang dat de gemeente wél een taxatierapport/kaart had ingebracht en X verder niet had onderbouwd in welke belangen hij was geschaad doordat de stukken niet in het procesdossier zaten. Inhoudelijk verwierp het Hof de grieven van X dat (1) er onvoldoende rekening gehouden was gehouden met de lage bezettingsgraad, (2) er ten onrechte een verlengde levensduur was toegepast, (3) de onroerende zaak in matige staat van onderhoud verkeerde en (4) er een onjuiste correctie vanwege de grootte was toegepast. X had deze stellingen volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.