Voortgang en wijzigingsvoorstellen bij Belastingpakket 2020

Datum: 21 oktober 2019

De staatssecretaris heeft nota’s naar aanleiding van verslagen bij de zes tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen plus twee andere wetsvoorstellen die hetzelfde behandelschema hebben, naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota’s naar aanleiding van het verslag hebben betreffen de volgende acht wetsvoorstellen (daarin wordt ook ingegaan op de commentaren van de NOB en het RB):

 1. Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35302).
 2. Overige fiscale maatregelen 2020 (Kamerstuk 35303).
 3. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Kamerstuk 35304).
 4. Wet bronbelasting 2021 (Kamerstuk 35305).
 5. Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (Kamerstuk 35306).
 6. Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (Kamerstuk 35307).
 7. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2; Kamerstuk 35241).
 8. Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6; Kamerstuk 35255).

Tegelijkertijd zijn vijf nota’s van wijziging naar de gestuurd met betrekking tot het Belastingplan 2020, Overige fiscale maatregelen 2020, Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, Wet bronbelasting 2021 en implementatiewetsvoorstel ATAD2.

Het behandelschema van deze acht wetsvoorstellen in de Tweede Kamer is als volgt:

 • Maandag 28 oktober 2019: Eerste wetgevingsoverleg.
 • Donderdag 31 oktober 2019: Schriftelijke ronde na het eerste wetgevingsoverleg.
 • Maandag 4 november 2019: Tweede wetgevingsoverleg.
 • Dinsdag 12 en woensdag 13 november 2019: Plenaire behandeling.
 • Donderdag 14 november 2019: Brief beoordeling moties en amendementen.
 • Donderdag 14 november 2019: Stemmingen.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.