Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor ontkennend KB-Lux echtpaar

Datum: 9 oktober 2019

X en zijn echtgenote Y beschikten vanaf 1994 over een bankrekening bij de Kreditbank Luxemburg (KBL) die zij niet hadden vermeld in hun Nederlandse belastingaangiften. De Belastingdienst kwam via van de Belgische autoriteiten verkregen (kopieën van) microfiches van het bestaan van de bankrekening op de hoogte. In januari 2002 nam het echtpaar het saldo in contanten op en werd de rekening opgeheven. Het Openbaar Ministerie vervolgde het echtpaar strafrechtelijk voor het tussen 2007 en 2017 niet-voldoen aan de inlichtingenplicht en het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst, waardoor ruim € 100.000 te weinig belasting was geheven. De strafkamer van Rechtbank Oost-Brabant verwierp de stelling van het echtpaar dat sprake was van een voorgezette handeling die uit één wilsbesluit voortvloeide. Het echtpaar had volgens de Rechtbank op verschillende momenten, verspreid over een zeer lange periode, ervoor gekozen om wanneer de Belastingdienst hier om verzocht geen volledige/juiste informatie te verstrekken. Van een voortgezette handeling was daarom geen sprake. Door te zwijgen en onwaarheden te verklaren had de Belastingdienst zijn controlerende taak niet naar behoren kunnen uitoefenen en de juiste belastingaanslagen kunnen opleggen. De Rechtbank verklaarde het tenlastegelegde bewezen en legde X een taakstraf op van 120 uur en voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Mevrouw Y werd veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.