Letselschadevergoeding brandweerman geen loon

Datum: 8 oktober 2019

X was in dienst bij een veiligheidsregio, die hem als vrijwilliger had aangesteld bij een gemeentelijke brandweer. In 2016 raakte X tijdens bluswerkzaamheden betrokken bij een ernstig ongeval en hield daaraan blijvend letsel over. In 2018 ontving X een letselschadevergoeding uit de ongevallenverzekering die de veiligheidsregio zoals afgesproken in de CAO had afgesloten voor de als vrijwilliger aangestelde brandweer. De letselschadevergoeding van € 32.375 werd in maart 2018 uitgekeerd onder inhouding van € 13.271 aan loonheffing. X ging in beroep omdat de letselschadevergoeding volgens hem niet tot het loon moest worden gerekend. Rechtbank Noord-Nederland stelde voorop dat de hoofdregel was dat vergoedingen en verstrekkingen die niet naar maatschappelijk opvattingen als beloningsvoordeel werden ervaren tot het loon behoorden, als dergelijke vergoedingen konden worden ontleend aan een rechtspositionele regeling of afspraken in de arbeidsovereenkomst. Uitzonderingen hierop waren zeldzame situaties waarin de werkgever niet alleen als werkgever optrad, maar bijvoorbeeld ook als verhuurder of kredietnemer of als een overheidswerkgever met de desbetreffende arbeidsvoorwaarde vooral beoogde de aan hem opgedragen publieke dienstverlening te dienen. In dit geval was volgens de Rechtbank sprake van een uitzonderlijke situatie. De Rechtbank nam daarbij in aanmerking dat vrijwilligers vaak de kern vormden van de veiligheidsregio. Ook zag de polisdekking van de op basis van de CAO afgesloten verzekering niet op privé-activiteiten maar uitsluitend op activiteiten die betrekking hadden op de brandweertaken. De Rechtbank ging er daarom vanuit dat door het opnemen van de rechtspositionele regeling in de CAO en het op grond daarvan afsluiten van een ongevallenverzekering de werkgever niet zozeer beoogde de leden van de (vrijwillige) brandweer te belonen, maar vooral de aan haar opgedragen publieke taak – beschermen tegen risico’s van rampen en crises – op het oog had. De veiligheidsregio droeg volgens de Rechtbank bij het voldoen aan de afspraak in de CAO niet haar werkgeverspet, maar behartigde het publieke belang. De letselschadevergoeding behoorde daarom niet tot het loon.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.