Adviescommissie belastingheffing multinationals ingesteld

Datum: 12 september 2019

De Tweede Kamer nam op 11 juni 2019 een motie aan om een commissie van interne en externe experts in te stellen die adviseert over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, terwijl Nederland aantrekkelijk moet blijven als vestigingsland voor hoofdkantoren. In juli 2019 maakte de staatssecretaris de namen van de leden van de commissie bekend. Het instellingsbesluit van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals is op 12 september 2019 in de Staatscourant geplaatst. De Adviescommissie is ingesteld met ingang van 1 augustus 2019 en het eindrapport zal eind 2019 worden opgeleverd. De Adviescommissie zal in elk geval de volgende vragen laten onderzoeken:

  • Classificeer de Vpb-opbrengsten naar verschillende soorten bedrijven en sectoren. Inventariseer door welk soort bedrijven de Vpb momenteel voornamelijk wordt opgebracht. In hoeverre gaat het om multinationals of nationaal georiënteerde bedrijven, gaat het om grote of kleine bedrijven?
  • Op welke onderdelen wijkt de Nederlandse Vpb (voor multinationals) wezenlijk af van de winstbelasting in de ons omringende en qua economie vergelijkbare landen? Op welke van deze onderdelen groeien stelsels naar elkaar toe?
  • Wat is het belang van multinationals en hoofdkantoren voor de Nederlandse economie?
  • Is sprake van een toegenomen belastingconcurrentie/-ontwijking en wat betekent dat voor de belastingheffing op multinationals?
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-02-2020