Inkomsten horeca-activiteiten koster geen winst, maar loon

Datum: 12 september 2019

Mevrouw X was als koster in dienstbetrekking bij een Christelijk Gereformeerde Kerk. Zij verrichtte ook horeca-activiteiten bij kerkdiensten, uitvaarten en andere bijeenkomsten in het kerkgebouw. Dit ging onder andere om het schenken van koffie/thee/(fris)drank en het verstrekken broodjes en versnaperingen. X bracht hiervoor aan haar opdrachtgevers vergoedingen in rekening die waren gebaseerd op het aantal verstrekte consumpties. Opdrachtgevers waren de kerk, aan de kerk gerelateerde verenigingen en externe partijen die gebruik maakten van (zaal)ruimten van de kerk. De inkomsten uit de horeca-activiteiten gaf X sinds 2002 aan als winst uit onderneming. In haar aangifte IB 2015 meldde zij een winst van € 12.303 en hield rekening met de zelfstandigenaftrek. De inspecteur weigerde de zelfstandigenaftrek, waarop X in beroep ging. Rechtbank Noord-Nederland besliste dat de horecawerkzaamheden onder het bereik van de met de kerk bestaande dienstbetrekking vielen. Volgens de functieomschrijving was de koster verantwoordelijk voor de exploitatie van de keuken en het buffet en het verstrekken van consumpties voor kerkelijke activiteiten. De met de horecawerkzaamheden gegenereerde inkomsten moesten volgens de Rechtbank als loon worden aangemerkt, omdat van loon ook sprake kon zijn als een voordeel niet rechtstreeks door de werkgever zelf werd verstrekt, maar door de werkgever aan haar werknemer werd gelaten als beloning voor de uit hoofde van hun dienstbetrekking verrichte werkzaamheden. Zij was door de kerk in de gelegenheid gesteld om naast haar werkzaamheden als koster voor eigen rekening consumpties te verkopen binnen door de kerk geëxploiteerde ruimten, de verkoop van consumpties vond mede in het belang van de kerk plaats en X moest van de kerk de horeca-activiteiten verrichten. De voordelen uit de horeca-activiteiten moesten daarom worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking en X had geen recht op de zelfstandigenaftrek.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-02-2020