Voorzitter goededoelenstichting jaar in cel voor plegen van BTW-fraude

Datum: 11 september 2019

X was voorzitter van goede doelenstichting Y. X werd als feitelijk leidinggever van Y strafrechtelijk vervolgd omdat hij onjuiste BTW-aangiften had gedaan. Hij had voorbelasting geclaimd en BTW teruggevraagd op inkopen die in werkelijkheid nooit hadden plaatsgevonden of waaraan geen inkoopfacturen ten grondslag lagen. Nederland en de EU hadden door deze belastingfraude een belastingnadeel van € 257.848 geleden. De strafkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde X tot een gevangenisstraf van 9 maanden, maar Hof Den Bosch verhoogde de celstraf na het hoger beroep van X naar 12 maanden. Het Hof rekende hem zwaar aan dat hij door zijn handelwijze de gemeenschapsbelangen had geschonden en de fiscus als financier had gebruikt voor eigen geldelijk gewin. Volgens het Hof was niet aannemelijk geworden dat (het overgrote deel van) de onterecht ontvangen gelden was geschonken aan goede doelen in Afrika. Als dat wel zo zou zijn geweest, dan deed dit niet af aan de ernst van de belastingfraude. Het strafbare gedrag van X leidde ertoe dat bonafide belastingplichtigen meer belasting moesten betalen. Voor een goede werking van het systeem voor de heffing van BTW was het essentieel dat kon worden uitgegaan van de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aangiften. Het BTW-systeem was immers ook gebaseerd op het vertrouwen dat de ondernemer een juiste aangifte deed en dat de Belastingdienst op basis daarvan de verschuldigde BTW of teruggave vaststelde. X had hiervan grof misbruik gemaakt. Door aangiften te doen die niet strookten met de werkelijkheid, werd het systeem van de heffing van BTW ondergraven. X was volgens het Hof ook tot de zitting nog steeds niet doordrongen van het kwalijke van zijn gedrag. Hij had eerst namelijk geen volledige openheid van zaken gegeven over de valse of ontbrekende facturen. Pas na doorvragen van de rechter had hij erkend dat hij de inkopen waarvoor hij voorbelasting had teruggevraagd, nooit had gedaan.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-02-2020