Systeemfout waardoor te hoog voorschot KOT voor rekening aanvrager

Datum: 10 september 2019

In december 2016 ontving X een voorschot kinderopvangtoeslag (KOT) voor 2017 van € 1.728 voor de buitenschoolse opvang van zijn dochter voor 33 uur per maand bij opvang A en 33 uur per maand bij opvang B. In januari 2017 gaf X door dat zijn dochter 67 uur per maand naar opvang A ging, en niet meer naar opvang B. Het voorschot werd daarop vastgesteld op € 2.604, maar in de specificatie werden alleen 33 opvanguren vermeld bij opvang B. In april 2017 stelde de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot vervolgens vast op € 6.089 en in juli 2017 op € 6.075. In augustus 2017 gaf X nogmaals het aantal uren opvang van zijn dochter bij opvang A door, waarop het voorschot werd herzien naar € 6.420. X nam daarna telefonisch contact op omdat een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen een lager bedrag aan KOT aangaf. In november 2018 werd de KOT 2017 definitief vastgesteld op € 4.760. Naar aanleiding daarvan nam X weer contact op en kreeg toen te horen dat sprake was van een systeemfout: er werden "onder water" meer uren KOT in de aanvraag meegenomen, waardoor X een te hoog bedrag had ontvangen. Dit was niet kenbaar en had de Belastingdienst/Toeslagen pas ontdekt bij de definitieve vaststelling. X ging in beroep. Hij stelde dat hij steeds de juiste gegevens had verstrekt en geregeld navraag had gedaan. Hij had geen invloed gehad op de onjuiste verwerking en de systeemfout moest volgens hem volledig voor risico van de Belastingdienst/Toeslagen komen. Rechtbank Den Haag was het daar niet mee eens. Aan een voorschot kon niet het vertrouwen worden ontleend dat de definitieve toekenning tot hetzelfde bedrag zou plaatsvinden. Dit hing samen met het systeem van bevoorschotting, waarbij controle altijd pas achteraf plaatsvond. Op deze manier was het ook mogelijk dat de Belastingdienst/Toeslagen een fout maakte waarvan X nadelige gevolgen ondervond en deze fout bij de definitieve toekenning nog kon herstellen. Ook aan de contacten met de Belastingtelefoon kon X geen vertrouwen ontlenen. De Rechtbank droeg de Belastingdienst/Toeslagen wel op het griffierecht aan X te vergoeden omdat X veel moeite had gedaan om een juiste voorschotbeschikking te verkrijgen en er geen excuses waren aangeboden voor de systeemfout waardoor het voorschot kinderopvangtoeslag 2017 onjuist was vastgesteld en voor X financiĆ«le problemen waren ontstaan.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.