A-G Ettema: 2%-tarief overdrachtsbelasting ook voor kluskavels

Datum: 16 augustus 2019

In opdracht van de gemeente Den Haag werd een voorheen als bedrijfs- en kantoorpand gebruikt gebouw getransformeerd in een gebouw met zogenoemde kluskavels die een woonfunctie of een bedrijfsfunctie konden krijgen. X en Y kochten beiden in oktober 2016 van de gemeente zo’n kluskavel. Ten tijde van de verkrijging was het pand gestript tot casco en had de gemeente diverse voorzieningen aangebracht. Z verkreeg op haar beurt in oktober 2016 het appartementsrecht op de begane grond van een zogenoemd transformatiepand dat in 1991 was gebouwd als kantoorgebouw. Het pand was ten tijde van de verkrijging intern geheel gesloopt en er was een begin gemaakt met de opbouwwerkzaamheden. Hof Den Haag besliste dat de verkrijging van de kluskavels onder het 2%-tarief viel. De staatssecretaris ging in cassatie. A-G Ettema ging uit van de vuistregels van de arresten van 24 februari 2017 voor de beoordeling of de verkrijging van een onroerende zaak die oorspronkelijk was gebouwd en ontworpen als niet-woning, deelde in het verlaagde tarief als gevolg van een verbouwing op het verkrijgingstijdstip. Een van die vuistregels was dat een oorspronkelijk kantoorpand alsnog werd gelijkgesteld aan een oorspronkelijke woning als het door latere verbouwing naar zijn aard tot woning was bestemd. De A-G gaf daarbij de voorkeur aan een losse lezing van de vuistregel. Dit liet volgens de A-G ruimte om de kluskavel aan te merken als "geenaardig" bouwwerk: een bouwwerk dat in zijn geheel was te bestemmen tot een woning, iets anders of beide, maar op het verkrijgingstijdstip de bouwkundige kenmerken van geen van beide had doordat het niet langer naar zijn aard was bestemd tot kantoor en tegelijk nog niet was bestemd tot woning. In dit geval beslisten volgens de A-G de publiekrechtelijke (gebruiks)eisen en/of (gebruiks)beperkingen. De omgevingsvergunning voor woningbouw van X, Y en Z beslisten dan ten gunste van het verlaagde tarief. De A-G adviseerde de Hoge Raad de cassatieberoepen van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-02-2020