Alleen vermogensrechtelijke banden onvoldoende bewijs voor woonplaats in Nederland

Datum: 11 juli 2019

In de aangifte IB 2013 van de in 2014 overleden X meldden zijn erfgenamen dat X heel 2013 in Kenia had gewoond en alleen in Nederland premieplichtig was en panden in Nederland had gehad die voor € 701.942 tot zijn box III-vermogen behoorden. De inspecteur corrigeerde de aangifte naar een box III-vermogen van € 1.798.783 omdat X volgens hem heel 2013 in Nederland had gewoond. Hij stond vanaf 2005 ingeschreven in een woning in Nederland en was alleen-gebruiker en betaalde de vaste lasten van deze woning. Daarnaast hij nog meer vastgoed in Nederland en hield hij diverse effecten- en bankrekeningen aan. Verder werden er in Nederland betalingen verricht en had hij abonnementen en een Nederlandse zorgverzekering afgesloten. Er stond in Nederland ook een auto op naam van X en zijn dochter woonde in Nederland. De erfgenamen gingen in beroep. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de inspecteur niet had bewezen dat X een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland had. De door de inspecteur aangevoerde omstandigheden, zoals het hebben van vastgoed, effecten- en bankrekeningen in Nederland, betroffen vooral een band van vermogensrechtelijke aard. Anders dan de inspecteur vond de Rechtbank het niet onaannemelijk dat X voor medische behandeling naar Nederland kwam waarbij hij soms ook familie of vrienden bezocht en dat hij in de BRP stond ingeschreven om een zorgverzekering te kunnen afsluiten om die gewenste behandelingen te ondergaan. Het was volgens de Rechtbank niet ongebruikelijk dat iemand die voldoende bemiddeld was (effecten)rekeningen, abonnementen, vastgoed en een auto in Nederland aanhield. De Rechtbank vond het ook aannemelijk dat het huwelijk tussen X en zijn echtgenote duurzaam was ontwricht en dat zij niet meer samenleefden. Als X in Nederland verbleef voor behandelingen verbleef de echtgenote op een ander adres, en X was anderhalf jaar vóór zijn overlijden een nieuwe relatie aangegaan met een in Kenia wonende vrouw. Verder was aannemelijk geworden dat X geen band had met zijn dochter en haar tijdens zijn verblijf in Nederland niet bezocht, en haar ook had onterfd. Uit de door de inspecteur geconstateerde pintransacties kon zeker geen duurzame band met Nederland worden afgeleid, omdat die betrekking hadden op een transactie op luchthaven Schiphol en een in Brussel.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 18-10-2019