Door witwasvermoeden vermogen van miljoenen: geen kwijtschelding griffierecht

Datum: 10 juli 2019

In hoger beroep tegen twee legesaanslagen van de gemeente Amsterdam verzocht X om kwijtschelding van het griffierecht vanwege betalingsonmacht. Uit informatie van de gemeente bleek echter dat X in 2017 was aangehouden door de FIOD op verdenking van witwassen en belastingfraude. X zou via verhullende constructies met familie in het buitenland de beschikking hebben over vele miljoenen zonder dat daar legale inkomsten tegenover stonden. Hiervan zou hij onder andere panden hebben gekocht. Op de panden en de bankrekeningen was daarom beslag gelegd. X stelde echter dat het geld niet van hem was, maar van zijn zus en voldeed het verschuldigde griffierecht niet. Hof Amsterdam wees het verzoek van X om kwijtschelding van het griffierecht af, omdat X niet aannemelijk had gemaakt dat hij over geen enkel vermogen beschikte in de periode waarover in dit verband de hoogte van het inkomen en vermogen moest worden beoordeeld: van 17 oktober 2017 (datum verzending oorspronkelijke nota griffierecht) tot en met 13 december 2017 (datum waarop het griffierecht uiterlijk moest zijn voldaan). X had in 2017 nog de beschikkingsmacht over een buitenlandse bankrekening die op naam stond van zijn zus en de FIOD had pas op 12 december 2017 beslag gelegd op de bankrekeningen. Het Hof ontleende daaraan het vermoeden dat X over vermogensbestanddelen kon beschikken en X had niet aannemelijk gemaakt dat hij wel voldeed aan de criteria voor betalingsonmacht. Het Hof verklaarde de hoger beroepen van X niet-ontvankelijk.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 18-10-2019