Schrijven voor film en toneel geen bron: verliezen scenarioschrijfster niet aftrekbaar

Datum: 25 juni 2019

X werkte in dienstbetrekking en schreef daarnaast scenario’s voor film en toneel. De resultaten daarvan gaf zij sinds 2010 aan als resultaat uit overige werkzaamheden. De resultaten waren steeds negatief. De inspecteur corrigeerde na een boekenonderzoek de aangiften IB 2013 en 2014. Hij stelde dat het schrijven van de scenario’s in de privésfeer had plaatsgevonden (hobbymatig), zodat geen sprake was van een bron van inkomen en de negatieve inkomsten niet aftrekbaar waren. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde de inspecteur in het gelijk. X had niet aannemelijk gemaakt dat in de jaren 2013 en 2014 sprake was van een objectieve voordeelsverwachting. X had vanaf het jaar 2010 uitsluitend negatieve resultaten behaald, gaf vanaf het jaar 2012 jaarlijks steeds minder inkomsten uit overige werkzaamheden aan en in de jaren 2015 en 2016 was in het geheel geen inkomen uit overige werkzaamheden aangegeven. In 2017 had X haar activiteiten uitgeschreven uit het handelsregister. X had volgens de Rechtbank daarom niet aannemelijk gemaakt dat in 2013 en 2014 in redelijkheid verwacht kon en mocht worden dat zij in de toekomst winst zou behalen met deze activiteiten.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.