A-G: Uitgaven zelfgekweekte wiet voor Crohn-patiënte aftrekbaar

Datum: 3 juni 2019

X leed aan een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Sinds 2000 ontving zij jaarlijks bijzondere bijstand voor diverse kosten, waaronder de kosten van zelfkweek van medicinale cannabis en dieetkosten. In haar IB-aangiften 2012 en 2013 claimde zij aftrek voor specifieke zorgkosten van respectievelijk € 14.974 en 11.515 voor het zelf kweken van cannabis en het inkopen van cannabis en cannabisolie bij coffeeshops. De inspecteur stond maar aftrek toe van € 2.965 (2012) en € 3.784 (2013). Rechtbank Noord-Holland besliste dat X recht had op aftrek van kosten die waren gemaakt in verband met het zelf kweken van cannabis en van kosten ter zake van bij een coffeeshop ingekochte cannabis en cannabisolie. Hof Amsterdam verklaarde het hoger beroep van de inspecteur gegrond, omdat de in eigen beheer gekweekte cannabis niet was "verstrekt op voorschrift van een arts" in de zin van artikel 6.17, lid 1, letter c, Wet IB 2001. De kosten van bij een coffeeshop ingekochte cannabis en cannabisolie waren volgens het Hof niet aftrekbaar als zorgkosten. X ging in cassatie. Advocaat-Generaal (A-G) Niessen heeft de Hoge Raad geadviseerd dit cassatieberoep gegrond te verklaren. De aftrek voor "specifieke zorgkosten" is volgens de A-G bedoeld om onder meer chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen. Daarbij past het om aftrek toe te staan voor kosten van niet-reguliere geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven, ook als deze geneesmiddelen niet zijn verstrekt door een arts of apotheker. De A-G wijst erop dat het telen en/of voorhanden hebben van cannabis in individuele gevallen niet strafrechtelijk wordt vervolgd onder zeer bijzondere omstandigheden zoals wanneer niet een alternatief geneesmiddel beschikbaar is.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.