Onderzoek naar heffing over kapitaalinkomen DGA’s

Datum: 15 mei 2019

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het Scandinavische duale stelsel voor het belasten van directeur-grootaandeelhouders. Een duaal belastingstelsel is een stelsel dat kapitaalinkomen en arbeidsinkomen apart belast, waarbij kapitaalinkomen in beginsel tegen een (relatief laag) uniform tarief wordt belast en arbeidsinkomen tegen een (hoger) progressief tarief. Vanuit fiscaal perspectief is er daarom voor de ondernemer een prikkel om zoveel mogelijk inkomen tot het kapitaalinkomen te laten rekenen. Om het onderscheid te maken wordt in het Scandinavische model het kapitaalinkomen fictief vastgesteld en het overige inkomen tot het arbeidsinkomen gerekend. De vraag of wijzigingen in het Nederlandse stelsel, al dan niet gebaseerd op stelsels in het buitenland, tot een verbetering kunnen leiden is volgens de staatssecretaris onderwerp van onderzoek binnen het bouwstenentraject. Om de knelpunten ten aanzien van fiscaal gedreven keuzes te achterhalen, wordt een onderzoek gestart naar de manier waarop kapitaalinkomen van de DGA wordt belast. Er zal worden onderzocht hoe bij de DGA kapitaalinkomen en arbeidsinkomen relatief ten opzichte van elkaar worden belast en of hier verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij zal dus ook gekeken worden naar ervaringen in andere landen, waaronder de Scandinavische landen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.