Hof akkoord met Amsterdamse erfpachtcorrectie op WOZ-waarde

Datum: 15 mei 2019

De woning van X in Amsterdam stond op grond die X in erfpacht had. De gemeente had bij de berekening van de WOZ-waarde voor 2017 van € 190.000 een erfpachtcorrectie toegepast, waarbij was uitgegaan van de canonbetalingen die nog verschuldigd zouden worden. Daarbij was een aanname gedaan van de hoogte van de canon na afloop van het huidige canontijdvak. X ging in beroep tegen de op deze manier berekende erfpachtcorrectie. Rechtbank Amsterdam besliste dat de gemeente de erfpachtcorrectie niet aannemelijk had gemaakt en stelde de WOZ-waarde schattenderwijs vast op € 187.000. De gemeente ging met succes in hoger beroep. Hof Amsterdam stelde voorop dat bij de berekening van de erfpachtcorrectie noodzakelijkerwijs diverse hoogst onzekere toekomstige ontwikkelingen moesten worden ingeschat, zoals onder meer (1) het inschatten van de ontwikkeling van de inflatie, (2) de grondprijsontwikkeling en (3) het verloop van het disconteringspercentage. En dit alles over een erf-pachtperiode van 50 jaar. Bij het berekenen van de erfpachtcorrectie moest een aantal keuzes worden gemaakt en afhankelijk van de keuze – ook als uitsluitend gekozen werd voor reële, verdedigbare, toekomstige ontwikkelingen – was er een brede waaier aan uitkomsten mogelijk. De gemeente hoefde volgens het Hof uit die brede waaier aan mogelijkheden niet de meest waarschijnlijke of beste te kiezen. Voldoende was dat de gemeente op zorgvuldige wijze, reële, goed verdedigbare keuzes had gemaakt. Volgens het Hof had de gemeente ernaar gestreefd de toekomstige ontwikkelingen op een zo consciëntieus en zorgvuldig mogelijke wijze in te schatten, en de daarbij gemaakte keuzes waren adequaat onderbouwd en goed verdedigbaar. De gehanteerde methode en toegepaste factoren voor het berekenen van de erfpachtcorrectie waren volgens het Hof deugdelijk. Het Hof verklaarde het hoger beroep van de gemeente gegrond en vernietigde de uitspraak van de Rechtbank.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.