Voortgang wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage in Tweede Kamer

Datum: 24 april 2019

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage. In de nota van wijziging zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen opgenomen: (1) een verduidelijking van de mogelijke procedures bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, en (2) een uitbreiding van de geheimhoudingsplicht voor de Minister van Financiƫn en zijn vertegenwoordigers. Verder ontlenen wij aan de nota naar aanleiding van het verslag het volgende:

  • Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de optie om toegang tot de arbitragecommissie te weigeren als het geschil niet betrekking heeft op een kwestie van dubbele belasting. Nederland heeft het uitgangspunt om te trachten alle geschillen met betrekking tot de toepassing en uitleg van belastingverdragen in onderling overleg of vervolgens via arbitrage op te lossen Als de andere lidstaat deze optie wel toepast, zal toegang tot de arbitragecommissie alsnog worden geblokkeerd.
  • Nederland heeft de bestendige lijn dat een fiscale boete geen grond kan zijn om toegang tot de procedure van onderling overleg en de procedure bij de arbitragecommissie te weigeren. Wel heeft Nederland onder het EU-arbitrageverdrag de keuze gemaakt om zich niet langer in te zetten om dubbele belasting weg te nemen als een straf is opgelegd via het fiscale strafrecht die in verband staat met de zaak waarbij de dubbele belasting speelt.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.