Verzoek voorlopig getuigenverhoor was fishing expedition ex-verdachte

Datum: 10 april 2019

BV X was strafrechtelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte in onderwijs- en praktijk-overeenkomsten, maar die zaak was geseponeerd. Wel liepen er nog fiscale procedures over de afdrachtvermindering onderwijs. BV X wilde vervolgens een civielrechtelijke procedure aanspannen tegen de Staat wegens onrechtmatig handelen. In dat kader verzocht zij de civiele kamer van de Rechtbank om een voorlopig getuigenverhoor. De civiele kamer van Rechtbank Overijssel stelde voorop dat een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor – als aan de daartoe gestelde eisen was voldaan – moest worden toegewezen, behalve als sprake was van misbruik van bevoegdheid, strijd met goede procesorde of een ander zwaarwichtig geoordeeld bezwaar of als met het verzoek geen rechtens te respecteren belang was gediend. BV X had volgens de Rechtbank echter onvoldoende belang bij het voorlopig getuigenverhoor. Uit het verzoekschrift bleek dat BV X wilde achterhalen hoe de bekende feiten precies waren verlopen en daarvoor was een voorlopig getuigenverhoor niet het geĆ«igende instrument. Het verzoek van BV X was volgens de Rechtbank te herleiden tot het vermoeden dat de strafrechtelijke verdenking was uitgesproken op grond van (de inhoud van) het onderwijs in het licht van de fiscale regelgeving in samenhang met regels voor het onderwijs en niet was ontstaan vanwege valselijk opgemaakte overeenkomsten. Dit vermoeden rechtvaardige geen voorlopig getuigenverhoor. BV X wilde volgens de Rechtbank proberen om bevestiging te krijgen van hypothetische scenario’s. Daarmee was volgens de Rechtbank sprake van een fishing expedition waarvoor een voorlopig getuigenverhoor niet was bedoeld. Het was volgens de Rechtbank aannemelijk dat BV X informatie wilde verwerven voor de bewijsvoering in de lopende fiscale procedures. De Rechtbank wees het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor af.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.