Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers verduidelijkt

Datum: 14 maart 2019

In de 4e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 is informatie opgenomen over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers. De informatie hierover heeft vragen opgeroepen. De Belastingdienst heeft de toelage daarom nader toegelicht. Als een werkgever het kind van een werknemer zelfstandig een studietoelage toekent, ziet de Belastingdienst dit als inkomen waarop op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen moet worden ingehouden volgens de groene tabel. Dat hoeft niet als de studietoelage van het kind niet meer bedraagt dan € 6.759 of wanneer de student bij de werkgever de loonheffingskorting laat toepassen. In de loop van 2019 zal het Handboek loonheffingen nog worden aangevuld met:

  • De bestaande dienstbetrekking van de ouder kan leiden tot een dienstbetrekking voor het kind. Dat betekent dat het kind door de studietoelage op de loonlijst van de werkgever komt.
  • Een voorbeeld van een vergoeding voor het studiegeld die als eindheffingsloon kan worden aangewezen.
  • Bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer hoeft de werkgever geen bijdrage Zvw in te houden.
  • De groene loonbelastingtabel is van toepassing bij een studietoelage aan het kind van de werknemer.
  • Een voorbeeld van een studiefonds van de werkgever voor studerende kinderen van werknemers.
Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 24-05-2019