Belastingdienst gaat kruislingse schenkingen belasten

Datum: 12 maart 2019

De vrijstelling van schenkbelasting geldt niet voor kruislings schenken van de zogenoemde "jubelton". Kruislingse schenkingen om de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning voor een tweede maal te verkrijgen, is volgens de staatssecretaris ongewenst en de vrijstelling is in strijd met de letter en geest van de SW. De Belastingdienst zal dergelijke schenkingen beschouwen als schenkingen van de ouder(s) aan het eigen kind en schenkbelasting heffen bij het kind als het kind al eerder een beroep heeft gedaan op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting wegens een schenking van dezelfde ouder(s). Juridisch is volgens de staatssecretaris bij deze constructie sprake van een samenstel van rechtshandelingen. De ouder van het ene kind heeft een overeenkomst gesloten met de ouder van het andere kind. Door de overeenkomst verarmt de ouder en verrijkt het (eigen) kind. Het blijft dus een schenking van de ouder aan het eigen kind. Ook als er wordt verkregen door middel van een derdenbeding is de verkrijging belast. De ene ouder heeft immers de verkrijging van de andere ouder bedongen ten behoeve van het eigen kind. De staatssecretaris wijst ook op de nadere voorwaarden in de UVR schenk- en erfbelasting. Een van deze voorwaarden is dat de schenking onvoorwaardelijk wordt gedaan. Op het moment dat de ene ouder met de andere ouder overeenkomt dat hij diens kind een schenking doet onder voorwaarde dat deze ouder ook zijn kind een schenking doet, is deze niet onvoorwaardelijk en is de schenkvrijstelling ook om die reden niet van toepassing. De Belastingdienst is volgens de staatssecretaris in staat om belastingplichtigen te signaleren die meerdere schenkingen hebben ontvangen en een beroep op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting doen. De onjuiste toepassing van de vrijstelling zal worden gecorrigeerd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 24-05-2019