Ziekte na steken van killer bees verhinderde informatiebeschikking niet

Datum: 12 februari 2019

X verhandelde in de jaren 2010 tot en met 2014 verschillende chemische stoffen. Het ging om twee tot vijf in- en verkoopkooptransacties per jaar. Uit een boekenonderzoek bleek dat X niet over verkoopfacturen beschikte en ook geen kasboek bijhield. De inspecteur nam daarop een informatiebeschikking omdat X niet aan de administratieplicht voldeed. X ging in beroep, maar Rechtbank Noord-Nederland handhaafde de informatiebeschikking. Het ging weliswaar om een relatief gering aantal in- en verkooptransacties, maar die genereerden telkens wel een aanzienlijke opbrengst. Zo had X in 2012 een omzet behaald van € 27.580 en in 2013 van € 48.519. In de verkoopadministratie moesten volgens de Rechtbank ten minste verkoopfacturen zijn opgenomen, of op andere wijze bescheiden of primaire vastleggingen aanwezig zijn waarmee per transactie inzichtelijk werd gemaakt wanneer welke hoeveelheid van welke stof aan wie en voor welk bedrag was geleverd. X had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat het voor hem niet mogelijk was geweest om in verband met zijn gezondheidstoestand – X was in 1992 in Costa Rica gestoken door zogenoemde "killer bees" en sindsdien voor 80 tot 100% arbeidsongeschikt – een derde aan te stellen om een deugdelijke verkoopadministratie te verzorgen. X was kennelijk wel in de gelegenheid geweest om zelf een onderneming te drijven en in ieder geval jaarlijks enkele internationale in- en verkooptransacties te organiseren. Bovendien had X een boekhouder die de inkopen bijhield, een theoretische omzet bepaalde en kasstortingen verrichtte. De informatiebeschikking was terecht genomen en de daaraan te koppelen sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast was in dit geval vanwege de ernst van de schending gerechtvaardigd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.