Kinderopvang en verkoop speelgoed niet één onderneming

Datum: 28 januari 2019

X verrichtte gemiddeld twee dagen per week werkzaamheden als gastouder. Deze werkzaamheden verrichtte zij als ondernemer onder de handelsnaam kinderopvang Y. Daarnaast verkocht zij onder de handelsnaam A zelfgemaakt speelgoed van stof en quilts, via een webwinkel en op braderieën, kerstmarkten en dagmarkten. Y en A hadden ieder een website en administratie. Zij waren bij de KvK onder hetzelfde nummer ingeschreven. De inspecteur corrigeerde de aangiften IB 2013 en 2014 met de door X geclaimde ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling, omdat zij volgens hem niet had voldaan aan het urencriterium. X ging in beroep en stelde dat de werkzaamheden ten behoeve van A en die ten behoeve van Y zo nauw samenhingen dat sprake was van één onderneming. Hof Den Haag besliste echter dat er onvoldoende samenhang was tussen de beide activiteiten gezien de aard van de activiteiten, de afwezigheid van economische/commerciële verbondenheid en het verschil in (beoogde) klantenkring/doelgroep. Vervolgens besliste het Hof dat de speelgoedwerkzaamheden zelfstandig bezien geen onderneming vormden. Er was sprake van activiteiten van geringe omvang: X had in 2013 114 stuks speelgoed verkocht en in 2014 73 stuks, de omzetten en resultaten waren zeer gering en fluctueerden aanzienlijk. Het Hof vond het niet aannemelijk dat de winst in de toekomst een substantiële vorm zou aannemen. Het gemiddelde resultaat per uur bedroeg in 2013 € 2,27 en in 2014 € 1,16, waarbij (zelfs nog) geen rekening was gehouden met de uren die waren besteed aan de fabricage van de voorraad speelgoed. X liep nauwelijks ondernemersrisico, zij had geen investeringen van enige omvang gedaan en de voorraad van ongeveer 40 stuks speelgoed (met een waarde van gemiddeld € 25 per stuk) was beperkt. Het Hof concludeerde dat X niet voldeed aan het urencriterium, zodat zij geen recht had op de ondernemersaftrek en alleen met betrekking tot de kinderopvangwerkzaamheden recht had op de MKB-winstvrijstelling.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.