Overgangsregeling met hogere bijtelling voor oudere auto geen discriminatie

Datum: 11 januari 2019

X kreeg van zijn werkgever een Opel Zafira Tourer ter beschikking gesteld voor zakelijk- en privégebruik. De auto had als datum van eerste toelating 21 augustus 2015. De werkgever hield bij de inhouding van LB rekening met een forfaitaire bijtelling van 25%. X ging in beroep tegen de op zijn loon van januari 2017 ingehouden LB. Hij stelde dat sprake was van een ongeoorloofde ongelijke behandeling van gelijke gevallen doordat volgens de overgangsregeling voor de auto die een datum eerste toelating vóór 1 januari 2017 had de 25%-bijtelling bleef gelden, terwijl voor een identieke auto met een datum eerste toelating na 31 december 2016 de bijtelling 22% was. Rechtbank Den Haag besliste dat er geen sprake was van een ongeoorloofde ongelijke behandeling. X stelde sprongcassatie in. De Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep ongegrond. Een wetswijziging bracht volgens de Hoge Raad naar haar aard mee dat onderscheid werd gemaakt tussen gevallen die zich hadden voorgedaan vóór dan wel na het tijdstip met ingang waarvan de nieuwe regeling van toepassing was. Een dergelijk onderscheid kon in beginsel niet worden aangemerkt als discriminatie. De wetgever zou anders de mogelijkheid worden ontnomen om wetten in te voeren of te wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of gewijzigde beleidsinzichten. Dat gold ook als de wetgever een wetswijziging voorzag van overgangsrecht. Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen tot een verboden discriminatie leidde. In dit geval moest daartoe het door de wetgever gemaakte onderscheid van dien aard zijn dat de keuze van de wetgever evident van redelijke grond was ontbloot. Daarvan was geen sprake bij de overgangsregeling De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie ongegrond en bevestigde ook een zeer vergelijkbare uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een identieke kwestie.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.