EC start formeel onderzoek naar Nederlandse rulings voor Nike

Datum: 10 januari 2019

De Europese Commissie (EC) is een onderzoek gestart om na te gaan of de rulings die Nederland aan Nike heeft verleend de onderneming een oneerlijk voordeel hebben gegeven ten opzichte van haar concurrenten. Dit zou in strijd zijn met de Europese staatsteunregels. Het formele onderzoek van de EC heeft betrekking op de Nederlandse fiscale behandeling van twee in Nederland gevestigde ondernemingen van Nike, te weten Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV. Deze BV’s zijn belast met de promotie en de ontwikkeling van de verkoop van Nike- en Converse-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Beide BV’s hebben licenties verkregen om de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot respectievelijk Nike- en Converse-producten te gebruiken in ruil voor een fiscaal aftrekbare royaltybetaling. De licenties zijn verkregen van twee andere Nederlandse entiteiten binnen de Nike-groep. Deze entiteiten zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden transparant. Van 2006 tot 2015 heeft de Nederlandse Belastingdienst vijf fiscale rulings afgegeven, waarvan er twee nog geldig zijn. In deze rulings is een methode overeengekomen om de royalty te kunnen berekenen die Nike European Operations Netherlands en Converse Netherlands moeten betalen voor het gebruik van het intellectuele eigendom. Door de rulings worden Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV in Nederland alleen belast over een beperkte operationele marge op basis van de verkoop. De EC vraagt zich af of de royaltybetalingen overeenstemmen met de economische realiteit. De betalingen tussen de Nike-ondernemingen lijken volgens de EC niet te stroken met de betalingen die onder vergelijkbare omstandigheden tussen onafhankelijke ondernemingen zouden zijn overeengekomen. De staatssecretaris heeft laten weten dat opening van een formele onderzoeksprocedure niet betekent dat vaststaat dat sprake is van staatssteun en dat Nederland uiteraard zal meewerken aan het onderzoek van de EC. De staatssecretaris kan gelet op zijn geheimhoudingsplicht niet dieper inhoudelijk ingaan op de betreffende rulings.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-06-2019