Adviseurs niet aansprakelijk voor door inspecteur geweigerde HIR

Datum: 9 januari 2019

BV X verkocht in december 2007 haar distributiecentrum en vormde voor de boekwinst van € 2,6 mln op advies van haar belastingadviseur Y een herinvesteringsreserve (HIR). Kort daarvoor waren de aandelen BV X verkocht, maar artikel 12a Wet Vpb verhinderde de vorming van een HIR volgens Y niet. De inspecteur weigerde echter de vorming van een HIR. Niet met een beroep op artikel 12a Wet Vpb, maar omdat BV X geen herinvesteringsvoornemen had. Een tweede adviseur (Z) maakte namens BV X bezwaar tegen de aanslag Vpb 2017 en ging daarna in beroep. Dat beroep werd niet-ontvankelijk verklaard omdat Z dit beroep niet tijdig had gemotiveerd. BV X stelde begin 2014 beide adviseurs aansprakelijk voor de schade: Y voor het geven van een onjuist advies over de HIR en Z omdat hij de belangen van BV X in de fiscale procedure niet naar behoren had behartigd. De civiele kamer van Hof Den Bosch stelde vast dat Z had erkend dat hij te laat was geweest met de beroepsgronden bij de belastingkamer en dat sprake was geweest van een beroepsfout. BV X had volgens het Hof echter niet aannemelijk gemaakt dat de aanslag Vpb 2017 onjuist was en dat de belastingrechter haar standpunt zou hebben gevolgd. Het Hof schatte in dat de aanslag Vpb 2007 in de hypothetische situatie dat Z de beroepsgronden tijdig zou hebben ingediend, niet zou zijn verminderd. Aan de hand van uitlatingen van BV X zou worden vastgesteld dat zij om zakelijke redenen niet wilde herinvesteren, zo schatte het Hof in. Het causale verband tussen de beroepsfout van Z en de schade was daarom niet aannemelijk. Vervolgens besliste het Hof met betrekking tot de vordering tegen Y dat BV X niet had onderbouwd waarom een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in 2007 niet tot het geven van het advies tot vorming van een HIR had kunnen overgaan. Dit terwijl het door Y ingenomen standpunt naar de stand van het belastingrecht anno 2007 in ieder geval te verdedigen was. Het Hof wees de vorderingen van BV X af.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 21-06-2019