BV met enorme vastgoedportefeuille geen onderneming: geen geruisloze terugkeer

Datum: 4 december 2018

BV G hield zich bezig met de verhuur van vastgoed. Zij verhuurde ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten in 11 plaatsen in Oost-Nederland. De geschatte waarde van het vastgoed was € 10 mln. Alle aandelen BV G waren in handen van X en zijn echtgenote Y, die beiden op de loonlijst van BV G stonden, net als hun dochters (E en F). Dochter F werkte ook nog voor 20 uur per week bij BV H, waar zij zich bezighield met het beheren van de vastgoedportefeuille van BV G. Eind 2014 verzochten X, Y en BV G om geruisloze terugkeer als bedoeld in artikel 14c Vpb. De inspecteur wees het verzoek af. Rechtbank Gelderland was het met de inspecteur eens dat de regeling van de geruisloze terugkeer niet van toepassing was omdat BV G geen materiële onderneming dreef als bedoeld in artikel 3.2 Wet IB 2001. BV G had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de door haar verrichte werkzaamheden naar hun aard en omvang onmiskenbaar waren gericht op het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven ging. De verhuur van 1.100 garageboxen genereerde ontegenzeggelijk meer werk dan de verhuur van één of enkele garageboxen, maar volgens de Rechtbank was de aard van de werkzaamheden in het geval van BV G niet substantieel anders dan bij de verhuur van slechts enkele garageboxen. Het bleef gaan om het adverteren, het opmaken van huurovereenkomsten, het onderhouden van contacten met huurders, het innen van huren en het (doen) uitvoeren van onderhoud. Dit waren activiteiten die tot een normaal vermogensbeheer behoorden. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kon volgens de Rechtbank niet tot de conclusie leiden dat sprake was van een materiële onderneming. BV G had volgens de Rechtbank ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij met haar activiteiten ten doel had een hoger rendement te behalen dan gebruikelijk was bij normaal vermogensbeheer en dat zij dat ook daadwerkelijk had gerealiseerd.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.