ZZP-maatregelen strijdig met EU-recht; in 2021 nieuwe Wet DBA

Datum: 27 november 2018

De kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid bij ZZP’ers aan te pakken, zijn volgens de Europese Commissie in strijd met het EU-recht. De opvolger van de Wet DBA wordt daarom opgeschoven naar januari 2021. Wel zal per 1 januari 2019 in het Handboek Loonheffingen meer duidelijkheid worden gegeven over het gezagscriterium. Dit melden de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de nieuwe ZZP-maatregelen "werken als zelfstandige". De bewindspersonen gaan in hun brief in op de opdrachtgeversverklaring, de verduidelijking van gezag, de arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT) en (4) de opt-out. Tot slot wordt ingegaan op de gevolgen voor fictieve dienstbetrekkingen. Volgens het kabinet is het risico substantieel dat de maatregel Arbeidsovereenkomst bij Laag Tarief (ALT) strijdig is met EU-recht. Vooral de omzetting van de overeenkomst van opdracht van de zelfstandige die onder de ALT valt naar een arbeidsovereenkomst maakt waarschijnlijk inbreuk op de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting van zelfstandigen. Het kabinet zal daarom, naast de uitwerking van de ALT, ook alternatieve routes verkennen. Het kabinet kijkt onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. Dit houdt in dat zelfstandigen niet minder dan een tarief tussen € 15 en € 18 per uur betaald mogen krijgen. De maatregelen om zelfstandigen aan de onderkant meer bescherming te bieden worden de komende tijd nader uitgewerkt en (samen met de opt-out voor de bovenkant van de arbeidsmarkt) in wetgeving vormgegeven. In het voorjaar zal het kabinet de Tweede Kamer hierover informeren. Beoogd wordt de wetgeving voor de onder- en bovenkantmaatregelen in de eerste helft van 2019 uit te zetten voor internetconsultatie. In dat geval zal deze wetgeving per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 22-01-2021