Dwangsom voor politieambtenaar na bezwaar tegen loonkorting onbelast

Datum: 10 oktober 2018

X was politieambtenaar. Zij ging in bezwaar tegen het besluit van haar werkgever om een loonkorting toe te passen in verband met ziekte. Omdat haar werkgever niet tijdig op het bezwaar besliste, moest de werkgever aan haar op grond van artikel 4:17 Awb een dwangsom betalen van € 1.260. De dwangsom werd in januari 2017 uitbetaald onder inhouding van € 616,41 aan loonheffing. Hof Den Haag was het met Rechtbank Den Haag en X eens dat de dwangsom onbelast was omdat die niet kon worden aangemerkt als loon in de zin van artikel 10, lid 1, Wet LB. De dwangsom die was toegekend aan X vond haar oorzaak in de omstandigheid dat een bestuursorgaan niet-tijdig op het door haar gemaakte bezwaar had beslist. X had recht op de dwangsom in haar hoedanigheid van maker van bezwaar. Deze bate vond niet zozeer haar grond in de dienstbetrekking dat zij als daaruit genoten loon moest worden aangemerkt. Hieraan deed niet af dat de rechtspositie van X als ambtenaar meebracht dat de afhandeling van haar bezwaar verliep volgens de regels van de Awb.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.