Informatiebeschikking tot verstrekking van auditfiles intact

Datum: 9 oktober 2018

BV X importeerde en verkocht kleding voor een bepaald fitnessprogramma. Naar aanleiding van haar BTW-aangiften over 2011 tot en met 2015 verzocht de inspecteur om de auditfiles over deze jaren aan hem te verstrekken. Toen BV X dit weigerde, nam de inspecteur een informatiebeschikking. BV X ging hiertegen in beroep. Zij stelde dat de auditfiles niet tot de administratie hoorden, omdat het alleen een bewerking was van de boekhouding. Het was slechts een afgeleide van de administratie met bewerkingen die persoonlijke aantekeningen bevatten en die ook onvolledig was. Verder vond BV X dat de inspecteur een verrassingsaanval uitvoerde als zij een controle deed met behulp van een auditfile. Rechtbank Gelderland was het echter met de inspecteur eens dat de auditfiles moesten worden overgelegd op grond van artikel 47 en 49 AWR omdat BV X hierover beschikte en omdat de Belastingdienst hierom had gevraagd. De auditfiles konden namelijk van belang zijn voor de vaststelling van de feiten die nodig waren om te beoordelen of de voldoening van BTW over 2011 tot en met 2015 correct had plaatsgevonden. Verder waren de persoonlijke aantekeningen in de auditfiles (voor zover hiervan daadwerkelijk sprake was) tot de administratie gaan behoren doordat zij waren opgenomen in de digitale boekingen en zo ook in de auditfiles waren terechtgekomen. Tot slot besliste de Rechtbank dat van een verrassingsaanval van de Belastingdienst geen sprake hoefde te zijn omdat het altijd mogelijk was om uitstel te vragen als binnen twee weken gereageerd moest worden op een rapport boekenonderzoek. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X ongegrond en gaf haar zes weken om alsnog de in de informatiebeschikking gevraagde informatie aan de inspecteur te verstrekken.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.