Klacht tegen fiscalisten van accountantskantoor niet bij Accountantskamer

Datum: 13 september 2018

X was cliënt bij accountantskantoor A. Twee fiscalisten van A, beiden Register Belastingadviseur, verrichtten werkzaamheden voor haar onderneming. X was niet tevreden over die werkzaamheden en de daarvoor in rekening gebrachte bedragen en diende bij de Accountantskamer een klacht in tegen Y, directievoorzitter van accountantskantoor A. De Accountantskamer besliste dat sprake kon zijn van verwijtbaarheid van Y op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants als hij vaktechnisch de (eind)verantwoordelijke was voor de werkzaamheden van de fiscalisten. De werkzaamheden waren echter louter fiscaal van aard en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan lag bij de fiscalisten zelf. De klacht van X betrof daarom niet het handelen of nalaten van Y. X kon haar klachten tegen beide fiscalisten indienen bij de Raad van Tucht van de Vereniging Register voor Belastingadviseurs, wat zij overigens ook had gedaan. Er was volgens de Accountantskamer daarom geen lacune in de tuchtrechtelijke rechtsbescherming van haar als cliënt van A. De Accountantskamer verklaarde de klacht van X kennelijk ongegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.