Problemen met erf- en schenkbelasting al begin 2017 bekend bij Belastingdienst

Datum: 12 september 2018

Het management van de Belastingdienst beschikte al begin 2017 over informatie met betrekking tot de problemen bij de afhandeling van de aangiften erf- en schenkbelasting. Dat blijkt uit de documenten die de staatssecretaris openbaar heeft gemaakt op WOB-verzoeken over de problemen en achterstanden rond de erf- en schenkbelasting. In een nu vrijgegeven rapportage van 1 maart 2017 blijkt dat toen aan de Directeur Particulieren is gemeld dat de continuïteit van de schenk- en erfprocessen een acuut continuïteitsgevaar loopt vanwege het uitfaseren van het bestaande productiesysteem zonder dat een nieuw systeem operationeel is. In een notitie van 18 oktober 2017 wordt nog opgemerkt dat de kasopbrengst acuut gevaar loopt en dat de teruglopende kasopbrengst al een feit is. De belastingontvangsten van de erf- en schenkbelasting bleven vanaf augustus/september achter. De staatssecretaris heeft tegelijk met het WOB-besluit ook antwoord gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt. De staatssecretaris herhaalt dat hij de Tweede Kamer steeds zo goed mogelijk heeft voorzien van alle relevante informatie in geobjectiveerde vorm. Verder antwoordde de staatssecretaris op de vraag van de heer Omtzigt of hij in control was bij de afdeling schenk- en erfbelasting in de periode april tot en met juni 2018 (begin juli 2018 meldde de staatssecretaris nieuwe vertragingen) dat de managementinformatie in die periode ontoereikend was. Daardoor werd te laat duidelijk dat de achterstanden in de aanslagoplegging niet werden ingelopen en dat daarbij ook de reguliere maandelijkse stroom aangiften niet werd bijgehouden. Er kon niet tijdig worden onderkend wat de gevolgen waren van de fout in het nieuwe aanslagopleggingssysteem en hoeveel extra capaciteit nodig was voor het opleggen van aanslagen om de achterstand in te halen.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.