Verslag TK-commissie financiën over spoedreparatie fiscale eenheid

Datum: 8 augustus 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft een verslag uitgebracht bij het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid (f.e.). De VVD wenste antwoord op alle vragen van de NOB en het RB en een expliciete reactie op hun aanbevelingen. Het CDA twijfelt aan de noodzaak om de f.e. aan te passen na het arrest van het EU-Hof van Justitie van 22 februari 2018, gezien de conclusie van A-G Wattel van 8 juni 2018. De SP vroeg de regering om in te gaan op het betoog van A-G Wattel, waarin de veronderstelde onverenigbaarheid van het f.e.-regime met het Europese vrije vestigingsrecht wordt aangevallen. Deze fractie vraagt of het problematisch is dit wetsvoorstel aan te houden totdat er een arrest is van de Hoge Raad. De PvdA merkte op dat het wetsvoorstel een gigantische toename van complexiteit betekent voor het MKB, die is veroorzaakt door het "gewiekste gedrag van multinationals". De PvdA vroeg daarom om te onderzoeken of een apart regime gewenst is voor het (kleinere) MKB, dat niet grensoverschrijdend opereert.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.