Beroepsverbod voor belastingadviseur die teruggaven van klant verduisterde

Datum: 8 augustus 2018

Toen A op 25 maart 2016 tijdens een verkeerscontrole staande werd gehouden bleek dat hij belastingschulden had. Toen hij met een kennis onderzoek deed naar de status en de omvang van zijn belastingschulden, bleek dat A ondanks de verkoop van zijn eigen woning in 2008 nog steeds ieder jaar voorlopige teruggaven van de Belastingdienst had ontvangen voor de in aftrek gebrachte hypotheekrente. Bij deze voorlopige teruggaven was de Belastingdienst ervan uitgegaan dat X nog steeds een eigen woning bezat. Bij de definitieve aanslagen bleek elk jaar dat A helemaal geen recht had op deze teruggave, zodat per saldo een schuld van A aan de Belastingdienst was ontstaan van € 8.312. De financieel adviseur X werd vervolgens strafrechtelijk vervolgd omdat hij deze teruggaven over 2010, 2013 en 2014 van A op zijn bankrekening had laten storten en voor A had achtergehouden. X stelde dat hij de teruggaven mocht verrekenen met de kosten voor de door hem aan A verleende diensten. De strafkamer van Rechtbank Gelderland vond dat wettig en overtuigend was bewezen dat X zich schuldig had gemaakt aan het wederrechtelijke toe-eigenen van gelden die toebehoorden aan A en die hij uit hoofde van zijn beroep van financieel adviseur onder zich had gekregen. De Rechtbank besliste dat X voor 5 jaar moest worden ontzet uit zijn recht het beroep als financieel adviseur uit te oefenen, omdat X al eerder (in 1990 en 2009) was veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten. Verder legde de Rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met een werkstraf voor de duur van 100 uren op. De Rechtbank honoreerde tot slot de vordering van een schadevergoeding door A die zich als benadeelde partij in het strafproces had gevoegd. Uit de stukken bleek volgens de Rechtbank dat A tot een bedrag van € 8.312 schade had geleden, waarvoor X naar burgerlijk recht aansprakelijk was.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.