Domeinen bood te lage prijs na vernietiging zeldzame Chrysler Cabrio

Datum: 20 juli 2018

De politie nam in 2016 de Chrysler Sebring Convertible EL5 van X in beslag, waarna het Openbaar Ministerie de Domeinen machtigde tot verkoop van de auto. Domeinen taxeerde de auto op € 500 en vernietigde die op 15 september 2016. Toen de Rechtbank de teruggave van de auto aan X gelastte, gaf Domeinen aan X een bedrag van € 500. X diende een klacht in bij de Domeinen en stelde dat de taxateur van de Domeinen ten onrechte was uitgegaan van een Chrysler 4-deurs sedan van het type Vision en niet van zijn in Amerika in een gelimiteerde oplage geproduceerde tweedeurs cabrio. X verzocht een vergoeding van ongeveer € 10.000. Domeinen wees het verzoek af. X diende een klacht in bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman heeft Domeinen verzocht om zijn afwijzende beslissing voor de financiële tegemoetkoming te heroverwegen en daarbij rekening te houden met het juiste type auto en dat de auto een cabriolet is. Verder moet Domeinen er rekening mee houden dat X kort voor de inbeslagname vier nieuwe velgen en banden onder zijn auto had gezet en daarmee volgens hem slechts 50 km mee had gereden. Als X het oneens blijft met het door Domeinen aangeboden bedrag, moet X zich volgens de Ombudsman tot de civiele rechter wenden.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.