Pand tegen te lage prijs naar dochter-BV: niet bewust onjuiste aangifte

Datum: 11 juli 2018

BV X bezat een bedrijfspand dat zij verhuurde aan dochter-BV A. In 2011 verkocht zij het pand na een taxatie door een onafhankelijke derde voor € 875.000 aan dochter-BV B. In haar aangifte Vpb 2011 claimde BV X aftrek van een boekverlies van € 237.760 op het bedrijfspand. De inspecteur corrigeerde de aangifte, omdat het bedrijfspand volgens hem voor een te lage prijs was verkocht. Hij stelde de overdrachtsprijs op € 1.270.000 en nam een boekwinst van € 157.240 in aanmerking. BV X ging in beroep. Rechtbank Noord-Nederland was het niet met de inspecteur eens dat de bewijslast moest worden omgekeerd omdat BV X niet de vereiste aangifte had gedaan. Op de zitting was gebleken dat de waardering door de taxateur van BV X in ieder geval € 52.000 te laag was, omdat daarin geen rekening was gehouden met het nog lopende, gunstige huurcontract. Het daarmee samenhangende bedrag aan Vpb van € 13.000 was zowel absoluut als relatief aanzienlijk, maar de inspecteur had volgens de Rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat BV X zich bewust was of had moeten zijn van dit gebrek in de aangifte. Haar taxateur was een erkende en ter zake kundige taxateur en het enkele feit dat een overdracht aan een gelieerde partij plaatsvond tegen een achteraf bezien te lage waarde, hield volgens de Rechtbank – mede gelet op de omvang van het waardeverschil van ongeveer 6% – nog niet in dat BV X ook wist dat die waarde onjuist was. De Rechtbank besliste vervolgens dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat het bedrijfspand ten tijde van de overdracht een waarde van € 1.270.000, dan wel een waarde hoger dan de boekwaarde van € 1.112.760 vertegenwoordigde. BV X maakte op haar beurt de waarde ook niet aannemelijk, maar de Rechtbank vond het wel aannemelijk dat de waarde uitkwam beneden de boekwaarde. De Rechtbank stelde de waarde vast op € 1.020.000 en accepteerde een boekverlies van € 92.760. De Rechtbank verklaarde het beroep van BV X gegrond.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.