Belastingrente gematigd over periode dat op voorlopige aanslag was betaald

Datum: 9 juli 2018

BV X kreeg een voorlopige aanslag (VA) Vpb opgelegd naar een belastbaar bedrag van € 65.000. De te betalen belasting bedroeg € 13.000 en werd door BV X op 13 mei 2016 betaald. Toen de VA op 22 april 2017 werd verminderd naar € 0, werd de reeds betaalde belasting verrekend met de op 6 mei 2017 opgelegde definitieve aanslag. Deze definitieve aanslag werd vastgesteld naar het in de aangifte vermelde belastbare bedrag van € 78.452 en een bedrag aan te betalen belasting van € 15.690. Over de € 15.690 werd € 1.211 aan belastingrente berekend. BV X ging in beroep. Rechtbank Den Haag wees op documenten die op 1 maart 2017 naar aanleiding van een verzoek op grond van de WOB over de belastingrenteregeling openbaar waren gemaakt. Daaruit bleek volgens de Rechtbank dat op grond van de redelijke wetstoepassing en bezien in het licht van doel en strekking van de belastingrenteregeling geen belastingrente moest worden berekend over de periode dat de VA al aan de Belastingdienst was betaald. Daaraan deed niet af dat dit, zoals de inspecteur stelde, niet Belastingdienst-breed werd gedragen en ervoor was gekozen om in de beantwoording op het WOB-verzoek geen passage op te nemen over beperking van de belastingrente bij het ontbreken van een liquiditeitsnadeel door de Belastingdienst in het Besluit Fiscaal Bestuursrecht. Dat maakte volgens de Rechtbank niet dat geen sprake was van beleid waaraan ook de inspecteur zich moest houden. De Rechtbank concludeerde dat de beschikking belastingrente moest worden berekend over het verschil tussen het bij de definitieve aanslag Vpb vastgestelde bedrag aan te betalen belasting ( € 15.690) en de op de VA al betaalde belasting ( € 13.000), rekening houdend met de periode waarop het al betaalde bedrag op rekening van de Belastingdienst had gestaan. Dit leidde tot een verschil van € 207 aan belastingrente. De Rechtbank verminderde de beschikking belastingrente met € 207.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.