Vervolgingsverbod voor FIOD tijdens bezwaarfase informatiebeschikking

Datum: 12 juni 2018

De inspecteur stelde een boekenonderzoek in naar de aangiften Vpb en BTW van trustkantoor Y Ltd en vroeg haar bestuurder X om inzage in het e-mailverkeer. X weigerde alle e-mails te verstrekken omdat daarin mogelijk ook vertrouwelijke informatie over cliënten van Y Ltd stond. X en de inspecteur besloten de bestanden op een DVD te zetten, die X vervolgens in een verzegelde enveloppe in bewaring nam. De inspecteur gaf daarna volgens afspraak een informatiebeschikking af en Y Ltd ging daartegen in bezwaar. Terwijl die bezwaarprocedure nog liep, stelde de FIOD een strafrechtelijk onderzoek in naar X en Y Ltd wegens het niet-voldoen aan de informatieverplichting en legde beslag op de DVD. In oktober 2016 werd X door de politierechter veroordeeld wegens het niet-voldoen aan de informatieplicht tot een voorwaardelijke geldboete van € 500. X ging in hoger beroep. De strafkamer van Hof Den Bosch besliste dat het aanwenden van rechtsmiddelen tegen de informatiebeschikking feitelijk schorsende werking van de verplichting om de stukken en/of inlichtingen te verstrekken met zich meebracht. Volgens het Hof had de wetgever met de informatiebeschikking ook willen voorkomen dat hangende de bezwaar- en/of beroepsprocedure inzake een informatiebeschikking strafvervolging werd ingesteld ter zake van het niet overleggen van stukken en/of het verstrekken van inlichtingen waarop deze informatiebeschikking zag. Het OM had volgens het Hof door het instellen van strafvervolging en daarbij tot inbeslagname van de DVD met e-mails over te gaan, een aan hem toekomende strafrechtelijke bevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze was gegeven. Het OM had daarmee het verbod van détournement de pouvoir met voeten getreden Er was volgens het Hof in dit geval sprake van een uitzonderlijke situatie waarin het instellen van strafvervolging onverenigbaar was met de beginselen van een goede procesorde. Het Hof vernietigde het vonnis van de politierechter en verklaarde het OM niet-ontvankelijk in de strafvervolging.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 24-05-2019