Bosbouwvrijstelling voor winst taxus-snoeisel

Datum: 11 juni 2018

BV X hield zich onder meer bezig met de verkoop van snoeisel van de Taxus Baccata (venijnboom) ten behoeve van de farmaceutische industrie. De venijnboom was een conifeerachtige plant die ruim 12 meter hoog kon worden. Binnen de onderneming van BV X waren de venijnbomen (de planten) op percelen aangeplant en werden jonge twijgjes ieder jaar teruggesnoeid tot op het hout van het vorige jaar. Hierdoor werden de planten niet hoger dan 80 tot 90 centimeter. BV X claimde in haar aangiften Vpb 2012 en 2013 de bosbouwvrijstelling met betrekking tot de winst behaald met de verkoop van het snoeisel van de planten. De inspecteur weigerde die omdat planten die door jaarlijkse snoei niet hoger werden dan 80 of 90 centimeter volgens hem niet als bos waren aan te merken. BV X ging in beroep. Rechtbank Den Haag leidde uit de wetsgeschiedenis en de rechtspraak af dat het begrip bos ruim moest worden uitgelegd. De Rechtbank besliste dat er geen steun was voor de stelling van de inspecteur dat de planten, om als bos te kunnen worden aangemerkt, een bepaalde hoogte moesten bereiken waardoor zij geacht konden worden tot volle wasdom te komen. Het feit dat de planten door snoei kort werden gehouden, kon dan ook geen belemmering zijn om deze als bos in de zin van de bosbouwvrijstelling aan te merken. De Rechtbank verwierp ook de stelling van de inspecteur dat niet was voldaan aan de instandhoudingseis. Hieraan werd volgens de Rechtbank voldaan als de plaats die het bos als bedrijfsmiddel innam in het ondernemingsvermogen, meebracht dat het bos intact werd gelaten. De planten werden 30 tot 50 jaar gebruikt en bij uitval van planten werd er weer aangeplant. De Rechtbank besliste dat daarom aan de instandhoudingseis was voldaan. De Rechtbank verklaarde de beroepen van BV X gegrond. Het belastbaar bedrag over 2012 verminderde hierdoor van € 1.439.263 naar € 464.968 en voor 2013 van € 6.628.580 naar € 5.322.190. (De inspecteur is in hoger beroep gegaan, -red.)

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 24-05-2019