RB bepleit overgangsregeling bij inkorting looptijd 30%-regeling

Datum: 7 juni 2018

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft gereageerd op het voornemen van het kabinet om de looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 te verkorten. Het RB heeft er moeite mee dat ook werknemers die al een 30%-regeling hebben, onder de nieuwe regels gaan vallen en wijst op het beginsel van rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel. Het RB stelt daarom voor om een eventuele verkorting van de looptijd alleen te laten gelden voor nieuwe gevallen, dat wil zeggen voor aanvragen vanaf 1 januari 2019. Met een dergelijke regeling wordt ook recht gedaan aan hetgeen werknemer (en werkgever) vooraf mocht verwachten. Het RB wijst er tot slot op dat de vaste commissie voor Financiën inmiddels vragen heeft gesteld aan de staatssecretaris over de voorgenomen wijzigingen van de 30%-regeling, waarin ook de overgangsregeling aan de orde komt.

Om dit artikel te kunnen delen op sociale media dien je marketing-cookies te accepteren.

Viditax 24-05-2019